Agenda

Stanovy spolku

Stanovy spolku

Asociace Online Vydavatelů, z.s.

Agenda a cíle

Agenda a cíle

Základním pilířem agendy Asociace je lobbing u orgánů ČR a EU ve prospěch nezávislých medií a to ve formě finanční podpory a zachování svobody slova. Další části agendy se týkají diskuse s technologickými platformami...