Agenda a cíle

Agenda a cíle

pondělí, 17. května 2021 | Základním pilířem agendy Asociace je lobbing u orgánů ČR a EU ve prospěch nezávislých medií a to ve formě finanční podpory a zachování svobody slova. Další části agendy se týkají diskuse s technologickými platformami o pravidlech šíření vydavatelského obsahu a omezování reklamy vydavatelů.

Cíle 

Asociace online vydavatelů má za cíl podporovat diverzitu českého mediálního prostředí. Mediální pestrost je dle asociace jedním ze základních prvků demokratického státu. Asociace aktivně vyžaduje zachování svobody slova definované Listinou základní práv a svobod Ústavy České republiky. Vydavatelé sdružení v Asociaci online vydavatelů se aktivně vyjadřují k tématům, která se dotýkají jejich podnikání. Asociace aktivně jedná se všemi organizacemi, které svou existencí ovlivňují mediální trh. Vydavatelé sdružení v asociaci umožňují stáže studentů dle oboru studia, preferencí studenta a vydavatele.