_DR_5809-web

První Soft talk AOV byl věnován evropskému zákonu o svobodě sdělovacích prostředků

Co konkrétně obsahuje nový evropský mediální zákon (EMFA), v čem může zlepšit situaci médií v České republice a co pro to mohou udělat vydavatelé, bylo tématem diskuze při prvním setkání členů AOV a novinářů v rámci série debat AOV Soft talks.

Diskuze mimo jiné vyjasnila, že EMFA nereguluje vydavatele, kteří ctí novinářskou etiku a profesní standardy, ale představuje nástroj, který může v mnoha směrech narovnat trh a ochránit média i novináře před případnými nepřiměřenými a škodlivými zásahy politiků na všech úrovních. Novináři i vydavatelé získávají díky nařízení vůbec poprvé možnost se proti takovým zásahům účinně bránit, stejně jako proti pokřivení trhu netransparentním přidělováním státní inzerce. Nařízení také stanoví jasné podmínky a ochranné mechanismy proti blokování obsahu zpravodajských médií technologickými platformami. 

Účinná implementace bude ale v řadě oblastí záviset i na aktivitě samotných aktérů působících v mediální sféře. Vydavatelé sdružení v AOV zastávají ve vztahu k nové evropské legislativě převážně proaktivní postoj a vyzývají k jednotnému postupu i další profesní organizace. 

EMFA vstupuje v platnost v pondělí 6. května, účinnost jednotlivých článků zákona bude nabíhat postupně. Jako první vstoupí v účinnost článek 3, a to už letos v listopadu. Další, pro vydavatele důležité paragrafy, budou účinné od února 2025.

Prezentace k EMFA je k dispozici zde.

Autor: LS