AOV vítá finální znění evropského zákona o svobodě médií

AOV vítá finální znění evropského zákona o svobodě médií

Evropští zákonodárci se v pátek shodli na kompromisním znění zákona o svobodě médií. Asociace online vydavatelů oceňuje fakt, že politici při finálním projednávání zohlednili připomínky a námitky profesních organizací.

Ve finálním textu zákonodárci uznali právo vydavatelů určovat redakční linii a utvářet složení redakčních týmů vzhledem k tomu, že nesou zodpovědnost za finální obsah. Redakční rozhodnutí budou přijímána svobodně v rámci zavedené redakční linie konkrétních médií.

Důležitým bodem je posílení nezávislosti Evropského sboru pro mediální služby, který bude vydávat stanoviska ke stavu mediální svobody a plurality v jednotlivých zemích. Bude zachován povinný konzultační mechanismus se zástupci profesních organizací především v případech, kdy se bude jednat o tisk a online média.

Členské státy nebudou moci zneužívat své povinnosti zajistit národní bezpečnost k nasazení špionážního softwaru na novináře a vytváření tlaku na odtajnění jejich informačních zdrojů.

Velké platformy jako Google či Facebook nebudou moci svévolně blokovat obsah zpravodajských médií bez předchozího upozornění minimálně 24 hodin předem a bez snahy o vyjasnění sporných případů.

Mediálnímu trhu pomůže i to, že vlastnictví médií a přidělování státní reklamy bude muset být transparentní.

„Zákon je přelomovým krokem především z pohledu uznání důležitosti svobodných médií pro zachování demokracie. Vítáme přístup evropských politiků, kteří nakonec upřednostnili záruky pro svobodu médií a transparentnost i přes nátlak některých vlád a vlastníků velkých nadnárodních mediálních domů. Nařízení mimo jiné v několika bodech zmiňuje také samoregulační orgán, jehož názor bude muset brát v potaz jak nvý Sbor při tvorbě stanovisek, tak i velké platformy ve sporných případech blokování zpravodajského obsahu. AOV již před rokem iniciovala vznik samoregulace pro tisk a online média. Věříme, že nyní se připojí i ti, kteří o významu tohoto kroku pochybovali,“ doplňuje místopředsedkyně AOV Lucie Sýkorová.

Souhrn bodů důležitých pro vydavatele nabízí stanovisko zastřešující organizace evropských vydavatelů News Media Europe, jejímž členem je AOV, zde.

Podrobný popis toho, co zákon přinese naleznete ZDE.

AOV vítá finální znění evropského zákona o svobodě médií