Zvýšení DPH na noviny je dalším hřebíčkem do rakve svobodných medií od Fialovy vlády

Zvýšení DPH na noviny je dalším hřebíčkem do rakve svobodných medií od Fialovy vlády

čtvrtek, 11. května 2023 | Na dnešní tiskové konferenci Vláda České republiky představila konsolidační balíček, který má narovnat neutěšený stav veřejných financí.

Jeho součástí je zrušení daňové výjimky u denního tisku (novin), což znamená přesun novin do navržené základní sazby 21 %. Tento krok vnímáme jako další negativní šok pro celé naše odvětví. 

V návrhu ministerstva financí absentuje detailnější vysvětlení, jakých typů novin se tato úprava bude týkat. Zda se tento přesun bude týkat všech tiskovin, které jsou tisknuté na novinovém papíře, nebo rozhoduje způsob vazby? Nebo bude rozhodovat periodicita tiskoviny? A jakým způsobem se bude danit přístup čtenáře k zamčenému digitálnímu obsahu?

Za velice zavádějící dále považujeme vysvětlení ministra financí pana Stanjury, který obhajuje sníženou daňovou sazbu pro časopisy tím, že mají větší společenskou důležitost na základě toho, že existují i vědecké časopisy. Denní tisk tedy dle názoru pana ministra Stanjury nemá společenskou hodnotu? 

Jakou společenskou důležitost má tedy ponechání nulové sazby u tichého vína?

V kontextu předchozích kroků minulé i současné vlády směrem k českým vydavatelům považujeme zrušení výjimky dph u denního tisku za přinejmenším nešťastné.

Jistě stojí za připomenutí, že v době vlády Andreje Babiše nedošlo k žádné podpoře médií v rámci pandemické pomoci, což byl ve vyspělých demokratických státech ojedinělý přístup. I slabší ekonomiky si byly vědomi důležitosti médií v demokratickém zřízení a v době pandemie neváhaly uvolnit peníze do mediálního sektoru. Vítězem pandemické pomoci se stala kasina, média prohrála.

Nadto musíme bohužel uvést, že na základě novely autorského zákona změnily velké digitální platformy své chování na českém trhu. Část svých produktů pro vydavatele ukončily, a zároveň změnily způsob zobrazovaní zpráv na jejich platformách, což má opět negativní ekonomický dopad na vydavatelský trh. 

V polovině února dále česká vláda zrušila pozici vládního zmocněnce pro média, čímž shodila ze stolu návrh na boj s dezinformacemi, který mimo jiné obsahoval pravidla pro transparentní přidělování státní inzerce.

Spolu s rozpínavostí veřejnoprávních médií do vod, které by dle našeho názoru měly výlučně patřit soukromým médiím, dochází k trvalému poškozování soukromých médií, jejichž existence je klíčová pro udržení mediální diverzity.

Apelujeme tímto na vládu České republiky, aby přestala svými kroky ničit soukromá media.