Libor_Matousek

Založení Asociace Online Vydavatelů není spontánním počinem

Proč to ten kluk dělá? Nejen tato věta se honí v myslích představitelů stávajících českých institucí, které by měly hájit zájmy vydavatelů a novinářů. Proč to tedy dělám? Předně si myslím a říkám to zcela otevřeně, že české instituce, které mají kultivovat a lobbovat za demokratické principy a podporu médií nejen v době covidové, fatálně selhaly. Slovo fatálně si mohou podtrhnout nesouhlasnou vlnovkou, ale na mém názoru nic nezmění.

Založení Asociace Online Vydavatelů není spontánní akcí rozhněvaných mladých mužů. Její vznik se začal formovat již v roce 2017, kdy jsem vnímal signály z centristických i lokálních médií nové vlny. Onou novou vlnou jsou pro mne média, která vznikla po roce 2012. V tu dobu jsem však nemohl akcelerovat vznik platformy, která by různá pokřivení mediálního trhu mohla narovnávat. Musel jsem převážně řídit své médium a jeho rozvoj. Drbně se věnuji a budu věnovat stále, mohu se však opřít o silný management, který mne v asociačních myšlenkách plně podpořil.

Na podzim loňského roku jsem se tedy postupně potkával s mými mediálními konkurenty a ptal jsem se jich, zda jsou jejich potřeby stejné jako před třemi lety. Jejich motivace účastnit se na projektu Asociace byla ještě silnější. Doba koronavirová totiž veškeré instituce ovlivňující mediální trh svlékla do naha. Kdo si vybaví tabulku dvoumiliardové podpory pro média od MMR, na kterou si mysleli velcí kluci přes nesmyslné hodnoty GRPů, jistě mi dá za pravdu.

Navrhl jsem jim tedy založení Asociace online vydavatelů a všichni mí konkurenti byli rozhodně pro. Od počátku jsem chtěl, aby Asociace fungovala jako samoregulační orgán. Z tohoto důvodu jsme s Ondřejem Neumannem definovali čtyři základní podmínky pro vstup vydavatele do Asociace. První podmínkou je neúčast statutárních orgánů vydavatele v politické straně. Druhou podmínkou je, že vydavatel není vlastněn PR či mediální agenturou. Dalším samoregulačním prvkem je podíl vlastního obsahu na celkovém obsahu média vydavatele. Vzhledem k tomu, že jsme chtěli eliminovat „překlápěče tiskových zpráv“ nastavili jsme pravidlo 50% vlastního obsahu. Poslední podmínkou pro vstup je nešíření dezinformací a fakenews vydavatelem. Je mi naprosto jasné, že můj názor na fakenews může být naprosto odlišný od pohledu politiků. Každý v tom asi uvidíme něco jiného. Abych eliminoval škarohlídské a uštěpačné poznámky k tomuto bodu, obrátil jsem se na Miloše Gregora z MUNI, aby nám pomohl s jasnou definicí pojmů dezinformace a fakenews. Mimochodem, jeho knihu o fakenews by měl fasovat každý žák druhého stupně základní školy první den jeho nového neexistujícího předmětu s názvem mediální výchova.

S těmito podmínkami jsme odstartovali naší náročnou cestu. Asociace velice rychle přibrala nové členy a další přihlášky čekají ve frontě. Prakticky tři týdny po založení jsme vstoupili do evropské organizace News Media Europe. Organizace sdružuje víc než 2 500 evropských zpravodajských médií z oblasti tisku, online, rozhlasu i televize. Kromě jiného podporuje a posiluje svobodu publikování, zejména ve zpravodajství a stejně jako my spolupracuje úzce i s novinářskými organizacemi. Náš vstup byl dlouhodobě připravován kolegyní Lucií Sýkorovou a je na místě poděkovat Evropské federaci novinářů, která nám s tímto krokem pomohla. Pro Asociaci online vydavatelů je vstup do News Media Europe přínosem v mnoha směrech. V evropském měřítku je český mediální trh z hlediska demokratických principů vnímán jako ohrožený, ale ne v takovém stavu jako trh maďarský či polský.

Pro mě osobně jsou diskuse na evropské úrovni osvěžujícím vystoupením z bahna českého mediálního rybníku, do kterého převážně politici dlouhodobě kydali hnůj a posunuli během několika let Českou republiku ze třináctého na čtyřicáté místo v celosvětovém žebříčku svobody médií. Nejen z tohoto důvodu bylo potěšující slyšet podporu od ostatních kolegů z Evropy včetně prezidenta NME Fernanda de Yarza López-Madraza, který situaci v rámci debaty glosoval slovy „ You’ll never walk alone.“ A to i v okamžiku, kdy jste fanouškem Manchesteru United.

Autor je majitelem Drbna.cz a předsedou představenstva AOV.

Text byl původně publikován v Marketing&Media.