small_res_MSL_0990

Vydavatelé zakládají kolektivního správce vydavatelských práv

Zastupovat české vydavatele zejména vůči velkým online platformám bude nové sdružení, které dnes založilo 17 českých mediálních společností s názvem Správce licenčních práv vydavatelů, z.s. (SLPV). Cílem kolektivního správce je hájit práva vydavatelů vůči uživatelům jejich obsahu, mezi které patří zejména velké technologické platformy, vyhledávače, sociální sítě a služby monitoringu tisku.

Založení kolektivního správce je završení práce českých vydavatelů, kteří o podobě kolektivního správce v uplynulém roce vyjednávali. Zakladatelské společnosti reprezentují podle oficiálních měření naprostou většinu trhu tiskových publikací v České republice.

Zakládajícími členy SLPV jsou (v abecedním pořadí) BurdaMedia Extra s.r.o., Business Media CZ s.r.o., Czech News Center, a.s., Český rozhlas, Česká televize, ČTK, Echo Media, a.s., Economia, a.s., FTV Prima, spol. s r. o., Internet Info, s.r.o., MAFRA, a.s., N Media, a.s., Seznam.cz, a.s., Reportér magazín, s.r.o., RF Hobby, s.r.o., Trima News, s.r.o. a Vltava Labe Media, a.s..

První správní rada SLPV byla v souladu se stanovami spolku zvolena jeho zakladateli, a to v následujícím složení:

Jiří Majstr - předseda
Michal Feix – místopředseda
Marek Antoš
Michal Hanák
Petr Marek
Libor Matoušek
Libuše Šmuclerová

Kontrolní komise SLPV byla jmenována v tomto složení:

Lenka Černá – předsedkyně
Jan Dosoudil
Tomáš Tkačík

"Budeme usilovat o to, aby naše služby mohlo a chtělo využívat ke svému prospěchu co nejvíce médií. Všichni jsme přesvědčeni, že již dávno nastal čas, aby nejen platformy jasně ukázaly, že námi vytvářený obsah má pro ně cenu, a že je správné, aby za jeho využití platily, stejně jako to činí ostatní uživatelé - od řadových předplatitelů, po monitorovací agentury nebo firmy a státní sektor," řekl dnes zakladateli jmenovaný předseda správní rady SLPV Jiří Majstr.

"Dnes založený spolek díky své členské pluralitě více než dostatečně reprezentuje český trh vydavatelů tiskových publikací pro to, aby se mohl v následujících týdnech úspěšně ucházet o získání oprávnění ke kolektivní správě práv vydavatelů v řízení u Ministerstva kultury ČR," řekl dnes zakladateli jmenovaný místopředseda správní rady SLPV Michal Feix.

Vznikající spolek a budoucí kolektivní správce má díky širokému spektru zakládajících členů podporu celé řady profesních asociací, sdružujících tuzemské tvůrce obsahu online.

"Kolektivní správce má šanci narovnat nerovnou situaci na trhu, kdy obsah vydavatelů je využíván online platformami bez licence, tím pádem bez plateb. Je významným krokem k řešení, o které se snaží vydavatelé de facto celého světa," řekla k tomu předsedkyně správní rady ČUV (České unie vydavatelů) Libuše Šmuclerová.

"Očekáváme, že náš nový spolek bude energicky prosazovat oprávněné zájmy všech zastupovaných médií," doplnil předseda AOV (Asociace online vydavatelů) Libor Matoušek.

"Sdružení pro internetový rozvoj zastupuje nejvýznamnější hráče české internetové ekonomiky už 20 let a stejně jako mnozí jiní dlouhodobě zastává názor, že nynější vztah mezi velkými platformami a online vydavateli měl být vyřešen už dávno," konstatoval předseda výkonné rady SPIR Michal Hanák.

Kolektivní správu práv vydavatelů zavedla v prosinci 2022 novela Autorského zákona č. 121/2000 Sb., která transponovala Evropskou směrnici (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu (Směrnice o APnJDT).

Vydavatelé mohou svěřit výkon některých svých licenčních práv kolektivnímu správci. Vybrané licenční poplatky od uživatelů práv pak kolektivní správce spravedlivě rozděluje podle rozúčtovacího řádu mezi všechny zastupované vydavatele.

Směrnice o APnJDT přiznává v čl. 15 vydavatelům tiskových publikací právo na odměnu za užití jejich tiskových publikací online poskytovateli služeb informační společnosti. Zákon č. 429/2022 Sb, který směrnici do českého právního řádu transponoval, nabyl účinnosti 5. ledna 2023. Čeští vydavatelé tím konečně získali možnost kolektivního zastoupení vůči uživatelům jejich obsahu zejména z řad online platforem, vyhledávačů, sociálních sítí a služeb monitoringu tisku.

SLPV v následujících týdnech rozhodne o osobě výkonného ředitele a začne připravovat podklady pro to, aby získal od ministerstva kultury podle zákona oprávnění vykonávat pro zastupovaná média funkci kolektivního správce.

Další informace o SLPV budou postupně k dispozici na webu www.slpv.cz.