size4-16244452997181-259-otevreny-dopis-evropskym-komisarum

Státy EU mají nyní možnost podpořit média snížením DPH až na nulu

Rada EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) přijala novou směrnici Evropské unie o DPH. Členským státům dává prostor pro výrazné snížení DPH u vybraných produktů a služeb, včetně možnosti úplného osvobození od této daně. Mezi doporučené oblasti patří i zpravodajská média a časopisy, a to jak v tištěné, tak digitální podobě.

Směrnice č. 2022/542 byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie dne 5. dubna. Termínem pro transpozici do právního řádu členských států je 31. prosinec 2024 a opatření mají vstoupit v platnost NEJPOZDĚJI od 1. ledna 2025.

Nový předpis odkazuje na přílohu III směrnice 2006/112/ES. Ta vyjmenovává celkem 24 oblastí, z nichž si má každý stát vybrat sedm, pro které snížení DPH uplatní. Své rozhodnutí a vyjednané podmínky mají státy nahlásit do 7. července 2022 Výboru pro DPH.

Média spadají do bodu č. 6) Přílohy III směrnice 2006/112/ES, který zní: Dodání knih, novin a časopisů (včetně brožur, letáků a obdobných tiskovin, dětských obrázkových knížek, náčrtníků či omalovánek, hudebních partitur tištěných či psaných, zeměpisných, vodopisných nebo obdobných map) buď na fyzickém nosiči, nebo elektronicky, nebo oběma způsoby, a to včetně dodání na výpůjčku knihovnami, nejedná-li se o publikace výlučně nebo převážně určené k propagaci ani o publikace výlučně nebo převážně sestávající ze zvukového hudebního nebo video obsahu; výroba publikací neziskových organizací a služby související s touto výrobou.

Asociace online vydavatelů bude usilovat o to, aby zákonodárci ČR uplatnili snížení DPH v souladu s novou směrnicí právě na média. Nezávislá média nejsou jen hospodářským odvětvím, jsou důležitým pilířem demokracie a právního státu. Svoboda tisku a pluralita médií jsou pro demokracii zásadní.

Ke snížení DPH pro vydavatele přistoupily některé státy EU už v rámci podpory médií v době epidemie. Česká republika byla v rámci EU jednou z mála zemí, které v době koronavirové krize nepodpořily média vůbec. Nová vláda má nyní příležitost dokázat, že zachování demokracie a plurality médií patří skutečně mezi její priority, a to nejen v proklamacích a v rámci českého předsednictví EU, kde se k těmto hodnotám již přihlásila.

Znění směrnice zde.