AOV-Logo

Stanovisko českých vydavatelských asociací k problematickým praktikám při užívání služeb monitoringu obsahu

Asociace sdružující české vydavatele informují dotčené subjekty, a zejména pak provozovatele monitoringu mediálního obsahu, o některých problematických otázkách spojených se zpřístupňováním placeného obsahu a s jejich zpracováváním umělou inteligencí.

Česká unie vydavatelů (ČUV), Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR), Asociace online vydavatelů (AOV) a Správce licenčních práv vydavatelů (SLPV) reagují na skutečnost, že podle jejich informací někteří zájemci nebo uživatelé služeb monitoringu se obracejí na provozovatele těchto služeb s požadavky, které mohou být v rozporu s autorským právem či smluvním ujednáním s jednotlivými tvůrci obsahu. Provozovatelé monitoringu mediálního obsahu mohou uživatelům poskytovat jen takový obsah, k němuž sami získali práva od příslušných vydavatelů (resp. autorů) tohoto obsahu. Proto nemusí být schopni některým požadavkům u obsahu některých vydavatelů vyhovět. Může se např. - podle okolností a obsahu smluvního ujednání mezi vydavatelem a provozovatelem monitoringu – jednat o žádosti spojené s přístupem k placenému obsahu tzv. za paywallem a či o dodávání shrnutí obsahu článků (včetně chráněného obsahu) vytvořeného pomocí umělé inteligence.

Vydavatelské asociace tímto chtějí upozornit provozovatele monitoringu mediálního obsahu i jejich potenciální klienty, že snaha vyhovět takovýmto žádostem by mohla být v rozporu s licenčními ujednáními mezi nimi a vydavateli a provozovatelé monitoringu by měli vždy zvážit, zda při konkrétním poskytování obsahu zákazníkům neporušují svá ujednání s konkrétním vydavatelem. Např. poskytování placeného obsahu chráněného paywallem je v současné době jedním z klíčových zdrojů příjmů vydavatelů, které jsou nezbytné pro zajištění profesionálního, kvalitního a důvěryhodného obsahu. Případné obcházení licenčních ujednání mezi vydavatelem a poskytovatelem monitoringu by tak poškozovalo nejen vydavatele, ale vzhledem k provázanosti ekosystému i celý mediální trh.

Jsme si vědomi, že umělá inteligence usnadňuje práci s daty a je součástí mnoha pracovních procesů. Je však třeba mít na paměti, že je při práci s ní nutné respektovat zákonné normy. Tématu zpracovávání textů pro použití umělou inteligencí se konečně věnuje i nedávno přijatý evropský Akt o umělé inteligenci (tzv. AI Act), který přináší nové povinnosti pro generativní modely AI.

Asociace online vydavatelů, www.asociaceonlinevydavatelu.cz

Česká unie vydavatelů, www.cuv.cz

Sdružení pro internetový rozvoj, www.spir.cz

Správce licenčních práv vydavatelů, www.slpv.cz