AOV

Stanovisko Asociace online vydavatelů k Evropskému zákonu o svobodě médií

středa, 22. června 2022 | Asociace online vydavatelů (AOV) vydává své stanovisko k připravovanému Evropskému zákonu o svobodě médií, jehož první verzi chce Evropská komise zveřejnit nejpozději v září letošního roku. Nový zákon vnímáme jako příležitost k posílení pozice nezávislých vydavatelů a plurality mediálního trhu. V kontextu událostí posledních měsíců požadujeme, aby součástí tohoto zákona byla i rámcová pravidla pro případné blokování tzv. dezinformačních webů či platforem. Boj proti dezinformacím se nesmí stát nástrojem národních vlád k umlčování kritických médií a omezování svobody tisku. Pro zachování nezávislé a investigativní žurnalistiky jakožto čtvrtého pilíře demokracie je nezbytné, aby evropská legislativa zamezila možnosti zneužití těchto opatření. AOV je připravena podílet se spolu s dalšími experty na návrhu konkrétních pravidel pro případné blokování dezinformačních webů. Kvůli riziku zneužítí striktně odmítáme možnost, aby nastavení těchto pravidel bylo ponecháno čistě v kompetenci výkonné a zákonodárné moci.

Evropský zákon o svobodě médií by měl:

1) Chránit redakce před politickými tlaky. Zajistit přísné oddělení vládní agendy od redakčních rozhodnutí a povinnost plnit politickou odpovědnost vůči všem novinářům, nejen těm z provládních médií. Poskytnout nástroje pro zjednání nápravy v situacích, kdy by byla novinářům odepřena akreditace nebo přístup k veřejným dokumentům.

2) Bojovat proti zásahům státu tím, že státní reklama bude podléhat transparentnosti a spravedlivým pravidlům pro rozdělování státní podpory. Zákon by měl jasně stanovit, že státní reklama je nezákonná, pokud je přidělována diskriminačním způsobem.

3) Podporovat finanční životaschopnost a nezávislost soukromých médií prostřednictvím koordinovaných evropských investic (Akční plán pro média) a regulačních strategií (DSA, DMA, autorské právo, nulová DPH).

4) Stanovit rámcová pravidla pro blokování dezinformačních webů a platforem, a to tak, aby toto opatření nemohlo být zneužíváno k umlčování kritické žurnalistiky a omezování svobody tisku.

5) Chránit redakční nezávislost před moderátorskými praktikami platforem. Zavést férovou soutěž s technologickými giganty s cílem zachovat zdroje příjmů vydavatelů médií (autorská práva, reklama).

6) Bojovat proti šikanózním žalobám v souladu s připravovanou směrnicí „antiSLAPP“. Podporovat mimosoudní prostředky nápravy dostupné občanům prostřednictvím samoregulačních orgánů.

7) Podporovat samoregulaci médií a fungování samoregulačních orgánů nebo jejich vytváření tam, kde dosud chybí (v ČR neexistuje mediální rada pro soukromá online a tištěná média!)

8) S podporou ERGA a Evropské komise prosazovat pravidla směrnice AVMSD (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) týkající se právní a provozní nezávislosti regulačních orgánů. Zajistit prosazování stávajících pravidel AVMSD o transparentnosti vlastnictví.

9) Zachovat obecná pravidla hospodářské soutěže platná pro média s přihlédnutím k místním specifikům a kulturním zvyklostem vlastním trhům zpravodajských médií. Dopad konsolidace na pluralitu médií by měl být posuzován, avšak případ od případu.

10) Systematicky sledovat úsilí členských států o provádění doporučení EU o bezpečnosti novinářů a monitorovat je prostřednictvím ukazatelů a průběžných zpráv.