Stanovisko AOV k zadávání reklamy ze strany státu

Stanovisko AOV k zadávání reklamy ze strany státu

středa, 10. srpna 2022 | Asociace online vydavatelů podporuje protest jednoho ze svých členů, vydavatelství Forum 24, ve věci výběrového řízení ministerstva zdravotnictví na podporu očkování.

AOV je zejména přesvědčena, že zadávání reklamních a propagačních kampaní ze strany státu má dodržovat zásady plurality médií a státní organizace by v roli zadavatelů měly takové kritérium požadovat po agenturách v roli dodavatelů.

Asociace online vydavatelů zároveň vyzývá státní instituce, aby nepodporovaly střet zájmů vymezený zákonem a nezadávaly reklamní a propagační kampaně u médií, která jsou vlastněna veřejnými činiteli, jak je definuje zákon o střetu zájmů.

Asociace online vydavatelů žádá, aby byla na úrovni vlády a jednotlivých ministerstev přijata taková opatření, která zajistí efektivní a účinné vynakládání prostředků na veřejnou komunikaci a komunikační kampaně a zároveň zohlední pluralitu médií i jednotlivých mediatypů.

Původní protest FORUM 24 si můžete přečíst zde.