Nezávislé mediální projekty se hlásí o svá práva. Vznikla Asociace online vydavatelů

Nezávislé mediální projekty se hlásí o svá práva. Vznikla Asociace online vydavatelů

PRAHA 29. 4. – Ačkoliv oslovují několik milionů unikátních uživatelů měsíčně, nemají profesní organizaci, která by vystupovala v jejich zájmu, a to zdaleka nejen obchodním. ČR se na žebříčku svobody médií propadla od roku 2014 o 27 míst, z 13. na 40. pozici. Proto AOV akcentuje i témata, jako jsou pluralita médií, kvalita a důvěryhodnost obsahu, etika novinářské profese. Stranou zájmu však nezůstává ani vliv pandemie na udržitelné podnikání mediálních domů, působení v prostředí, kterému dominují nadnárodní společnosti a další.

„Asociace online vydavatelů, kterou jsme založili, vznikla na základě dlouhodobé poptávky ostatních vydavatelství, která cítí, že jim chybí subjekt, který by za ně efektivně loboval. Rozhodli jsme se to prostě změnit a postarat se o sebe v téhle věci sami,“ říká Libor Matoušek, zakladatel regionální sítě médií Drbna.cz. 

Zakladateli asociace jsou vedle vydavatele Drbna.cz také ředitel webu Hlídacípes.org Ondřej Neumann a vydavatel magazínu Reportér Robert Čásenský. 

„Vznik asociace překračuje zájmy svých členů. Svobodná média jsou čtvrtým pilířem demokracie, bez nich se systém postupně zhroutí. A protože hrají zásadní úlohu v dramatu zvaném svobodná společnost, musejí být svobodná doopravdy. Asociaci zakládáme, protože věříme, že média (vydavatelé a novináři společně) mají odpovědnost za tuto zemi a šířeji za svět, v němž žijeme. Jejich úloha, aspoň u nás, se nám zdá pokřivená, zesměšněná. To chceme a měli bychom se pokusit změnit,“ vysvětluje Ondřej Neumann.

Zakladatelé se shodli na následující agendě: 

  • lobbing, zvláště na úrovni EU a orgánů státní správy,
  • iniciace vzniku mediální rady
  • apel na novinářskou etiku
  • aktivní účast na tvorbě legislativy a potenciální regulace trhu, 
  • vztah k technologickým distributorům obsahu, 
  • produkování odborných výstupů. 

Informace o záměru založit profesní asociaci oslovila i vydavatele, u kterých je dominantní tištěný titul. Jedním ze zakládajících členů je Robert Čásenský z magazínu Reportér: „Naším dlouhodobým cílem je dělat kvalitní a nezávislou novinařinu, kterou neovlivňuje nezdravé oligarchické prostředí. Mnozí z nás vznikli na zelené louce, protože chtěli dělat svou práci co nejlépe a po svém. Chceme pochopitelně sílit a k tomu potřebujeme rovné podmínky na mediálním trhu. Právě o ně budeme s nově vzniklou asociací usilovat.“

Pro asociaci je zásadní i spolupráce s mezinárodními organizacemi v rámci EU „Vznik asociace pozitivně vnímají mezinárodní organizace, které zastupují vydavatele i novináře na evropské úrovni. Oceňují zejména důraz na principy novinářské etiky, podporu plurality médií, a záměr spolupracovat s profesními organizacemi novinářů, jako je rovněž nově založená Asociace regionálních novinářů. Díky tomu by se mohla ČR v tomto směru stát dokonce příkladem dobré praxe pro jiné země,“ vysvětluje Lucie Sýkorová místopředsedkyně představenstva Asociace online vydavatelů.

Asociace online vydavatelů je otevřena i dalším členům. Stát se jimi můžou ti, kteří splňují podmínky vstupu dané stanovami: Členové statutárních orgánů členů asociace by neměli být členy politických stran, zároveň by členové asociace neměli být vlastněni PR/komunikačními agenturami či se podílet na jejich exekutivě. Členové asociace svým členstvím deklarují, že produkují více než 50 % autorského obsahu a neuveřejňují dezinformace, respektive fake news. 

Zástupci asociace nyní připravují ke spuštění internetové stránky spolku a profily na sociálních sítích.

Více informací: 

Libor Matoušek – predseda@asociacevydavatelu.cz
Ondřej Neumann – mistopredseda@asociacevydavatelu.cz 
Lucie Sýkorová – mistopredsedkyne@asociacevydavatelu.cz