Ceska_televize_Ilustracni

AOV je znepokojena rozpínáním ČRo a ČT na internetu

Asociace online vydavatelů (dále jen AOV) vnímá důležitost veřejnoprávních médií v rámci celého mediálního prostředí. AOV dále chápe úlohu veřejnoprávních médií ve společnosti s cílem zachování mediální plurality a diverzity. AOV chápe, že po letech stagnace ministerstvo kultury navrhuje navýšení koncesionářských poplatků s cílem zlepšit veřejnou službu pro občany České republiky.

AOV nechce nikterak komentovat navrhovanou výši koncesionářského poplatku pro veřejnoprávní média. V diskusi o výši poplatku nám však zásadním způsobem absentují odpovědi na základní otázky spojené s veřejnou službou. Hlavní otázkou je, co definujeme jako veřejnou službu a co nikoliv. Tedy, co mají veřejnoprávní média ve své tvorbě pokrývat a co nikoliv. I přes několik novel zákona o ČT a ČRo vnímáme tuto otázku jako nevyřešenou a to především z důvodu nových možností šíření obsahu směrem k příjemcům v digitálním věku.

Naše organizace reprezentuje menší a střední vydavatele, převážně internetového charakteru a velice nás znepokojuje rozpínání veřejnoprávních médií do nových platforem v internetovém prostoru. Nadto veřejnoprávní média na nových internetových platformách nešíří pouze obsah, který se původně objevil na televizních či rozhlasových vlnách, ale přidávají obsah nový.

Dle navrženého znění zákona můžeme dovozovat, že byl diskutován pouze s dotčenými subjekty, tedy Českou televizí a Českým rozhlasem. Absentuje však debata se soukromým sektorem. Při současných mechanismech mediálního trhu vnímáme navrženou novelu jako vypsání bianco šeku pro veřejnoprávní média s volným polem působnosti bez zodpovězení základních otázek o rozsahu veřejné služby co do obsahu i formy.

Vzhledem k tomu, že nový Evropský zákon o svobodě médií, jehož finální podoba bude podle očekávání schválena v nejbližších měsících, stanoví mimo jiné nové právo občanů na pluralitní a nezávislé zpravodajství, bude povinností členských států vytvořit podmínky pro fungování pluralitního mediálního trhu. Pro zachování plurality je zásadní, aby byly především v online prostředí nastaveny férové podmínky soutěže.

Žádáme proto zákonodárce, aby přizvali k diskuzi o novele zákona i zástupce soukromých médiích, na jejichž fungování bude mít novela rovněž bezprostřední dopad.

Libor Matoušek

předseda představenstva Asociace online vydavatelů

Lucie Sýkorová

místopředsedkyně Asociace online vydavatelů

Ondřej Neumann

místopředseda Asociace online vydavatelů